Foreningen af Yngre Forskere

Rigshospitalet

FYF Generalforsamling 23. Juni

Vil du være en del af FYF’s nye bestyrelse?

HVAD? FYF er en non-profit interesseorganisation for yngre forskere på Rigshospitalet/Glostrup, som har til formål at styrke forskningsmiljøet for yngre forskere på Rigshospitalet/Glostrup. FYF afholder bl.a. morgenluft, temadage, og posterkonkurrence.

HVORNÅR? FYF’s årlige generalforsamling finder sted d.23.06.20 kl.15-17 online, hvor du kan blive en del af den nye bestyrelse.

HVEM? Alle yngre forskere med base på Rigshospitalet/Glostrup er velkomne til at stille op.

Dagsorden vil blive lagt ud på FYF’s hjemmeside (www.fyf.dk) samt rundsendt på mail senest 7 dage forud for generalforsamlingen.

For tilmelding skal du sende en mail til fyf.rh.mail@gmail.com med kort info om dig selv (navn, arbejdssted, stilling).
Online-link til mødedeltagelse vil blive sendt til den mail, du angiver ved tilmelding.